Når far også er ølfar | GOTHA

Når far også er ølfar

At være ung i en familie med misbrugs-problemer kan give ar på sjælen og vanskeligheder ved at navigere i livet og voksentilværelsen. Hos Novavi Ung Revers får unge hjælp til at vende en udfordrende opvækst til styrke. 
Min far er ikke den stereotype alkoholiker,” siger 22-årige Luna Tiljevang Andersen, hvis far, så længe hun kan huske, har haft et problem med alkohol. Som barn boede hun hver anden weekend hos faren, hvor nogle perioder var mere intense end andre.
 
Da Luna var 12 år, var situationen eskaleret, og morens mistanke om farens misbrug blev endelig bekræftet en dag, da han ringede og erkendte sit misbrug til hende.
 
”Der kom en masse fokus på min far, og han begyndte i behandling. Min reaktion kom senere, hvor min mor fortæller, at jeg blev rigtig ked af det og var meget ulykkelig,” siger Luna Tiljevang Andersen.
 
Hendes mor tog straks kontakt til Ung Revers, et tilbud til unge op til 25 år, der lever i hjem med misbrug. Her mødte hun Lone Schantz Andersen, der er psykolog hos behandlingstilbuddet.
 
”Vi går ind og hjælper med at forstå, hvilke konsekvenser afhængigheden har haft for den unge og deres liv.  Dernæst arbejder vi med at få adskilt afhængigheden fra forældrene, så de kan få lov til at elske den dejlige forælder og stadig få lov til at tage afstand og føle afsky for det, rusen gør,” siger Lone Schantz Andersen.  
 
Hun forklarer, at de unge i den proces også finder ud af, hvad det er, de har stået overfor, så de kan begynde at arbejde med, hvordan det har været at være barn i det.
 
Netop det at få adskilt den dejlige far, hun havde, når han var ædru, fra den fraværende og ubehagelige ølfar, var for Luna Tiljevang Andersen en af de helt afgørende redskaber, hun fik, da hun begyndte at komme i Ung Revers.  
 
”Noget af det første jeg lærte hos Ung Revers var, at jeg fik et sprog for, at min far ændrede karakter, når han drak. Vi delte ham op i to fædre og kaldte ham for far, når han var til stede og for ølfar, når han var fuld. På den måde blev det nemmere for mig at tale om det med for eksempel min mor, for jeg følte ikke, at jeg er udleverede min højtelskede far, når vi talte om ølfar”. 
 
En opdeling Luna Tiljevang Andersen stadig bruger den dag i dag.
 

Føler sig forkerte

Børn og unge, der er vokset op i familier med rusproblemer, har ifølge Lone Schantz Andersen ofte en oplevelse af, at der er noget galt med dem. Mange af dem oplever også angst, depression, selvværdsproblemer, selvskadende adfærd og har svært ved at fastholde en uddannelse. Derudover oplever de ofte, at det er svært at få et parforhold til at fungere.
 
Hos Ung Revers hjælpes de unge med at koble de vanskeligheder, de oplever i deres liv, med en forælders misbrugsproblem i deres barndom.
 
”Det, jeg oplever, er lindrende for de her unge er, at det de bakser med, ikke er noget, der bor i dem eller noget, de er født med. Det er en konsekvens af de omstændigheder, de er vokset op i. Jeg plejer at sige til dem, at de i virkeligheden reagerer rigtig sundt og normalt på noget rigtig usundt og nogle unormale omstændigheder,” siger Lone Schantz Andersen.
 
Følelsen af at være forkert har mange af de unge i Ung Revers tilfælles. Det handler ifølge Lone Schantz Andersen i høj grad om, at når man er vokset op i en familie med et misbrugsproblem, har rusen, og afhængigheden fyldt så meget, at der er nogle helt grundlæggende ting, som de unge ikke har fået. Det handler især om, at de ikke er blevet ’spejlet’.
 
”Forældre skal spejle børns tanker og følelser. Det betyder, at vi som forældre skal sætte ord på det vi ser sker med barnet, og hvordan vi forestiller os det kan forstås. Når det lille barn for eksempel bliver utrolig vred over at tv’et nu skal slukkes, er det forældrenes opgave at sætte ord på det der sker og det de tænker ligger bag reaktionen. ”Nu bliver du vred, fordi jeg slukker tv’et. Du sad lige og hyggede dig med den gode tegnefilm og så siger mor stop – det var slet ikke det du havde lyst til”.  På den måde lærer barnet at identificere den der boblende, ubehagelige følelse som vrede og får samtidig en begyndende forståelse for, hvorfor følelsen kommer,” siger Lone Schantz Andersen.
 
Når vi ikke får den spejling, bliver det svært at kende vores grundfølelser. Vi lærer ikke at lave koblingen mellem følelsen, hvordan den føles, hvordan dem kommer til udtryk og hvad der kan ligge bag. Hvis ikke man er i stand til at identificere følelser som glæde, vrede eller det at være ked af det, kan det ifølge Lone Schantz Andersen være svært at navigere i livet. 
 
For Luna betyder den hjælp, hun har fået igennem mange år i Ung Revers, at hun har lært at anerkende sine følelser.
 
”Jeg har haft rigtig svært ved for eksempel at være vred på min far, men ved at arbejde med mine grundfølelser, har jeg lært, at det er okay at være vred på ølfar over de ting, og det svigt, der har været. Men også at anerkende, at det er okay at være ked af det. En anerkendelse, der betyder, at jeg nu taler pænt til mig selv,” siger Luna Tiljevang Andersen.
 
Det bedste, hun har fået med sig fra Ung Revers, er en viden om, at hun ikke er alene og et sprog, der har gjort, at hun har kunnet tale om sin fars misbrugsproblemer.
 
”Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis ikke jeg havde haft et sprog, så jeg kunne tale om det og anerkendelsen af problemerne,” siger Luna Tiljevang Andersen, der i juli blev færdiguddannet sygeplejerske.
 

Novavi Ung Revers

 
Socialstyrelsen har bevilliget midler til en række tilbud, der skal sikre, at alle unge op til 25 år fra hjem med misbrug har adgang til behandling, herunder indgår Novavi Ung Revers.
 
Det er gratis, og som barn og ung kan man henvende sig direkte til behandlingsstedet uden at skulle have henvisning fra læge eller kommune.
 
Er man over 18, kan man være anonym.
 
Novavi Ung Revers har behandlingssteder i byerne: Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.
 
Novavi Ung Revers er en del af Fonden Novavi, som er Danmarks største nonprofitorganisation til behandling af alkohol- og stofproblemer. Novavi består af 23 enheder placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og Fyn og har årligt kontakt med mere end 4.000 danskere.
 
Læs mere på: 
eller på 

Advertorialen er lavet i samarbejde med Novavi Ung Revers.

Måske vil du også læse