Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

FOTO: PR

Har vi glemt, at vold mod børn er forbudt?

Bryd Tavsheden er en hjælpeorganisation, som arbejder for at støtte, rådgive og hjælpe børn og unge, der er udsat for vold i hjemmet eller kærestevold.

De fleste har hørt historier om eller kender måske en, som er blevet slået af sine forældre, eller som har været i et voldeligt forhold. Så de fleste ved at problematikken er der. Men der er ikke så mange, der kender omfanget af problematikken og hvor mange, der egentlig bliver udsat for vold. Måske er du en af dem, som vil blive overrasket over disse tal:

- 3-4 børn i hver klasse er udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet

- Ca. 31.500 unge mellem 16-24 år bliver årligt udsat for kærestevold

VIGTIGT AT HAVE FOKUS PÅ VOLD

Bryd Tavsheden har netop nu særligt fokus på opdragelsesvold. Det er den vold, som forældre bruger mod deres børn for at vise, hvad der er rigtigt eller forkert. Det kan være, at de slår deres børn, hvis de kommer for sent hjem fra skole eller ved en fejl vælter ting i hjemmet. Det kan også være, at de kalder deres børn grimme og nedladende ting, når de gør noget som forældrene ikke bryder sig om - det kaldes psykisk vold.

Mange grunde til at forældre slår deres børn, men INGEN af dem gør det okay! I 15 år har Bryd Tavsheden arbejdet på at hjælpe alle voldsramte børn og unge. Selvom der er gået 15 år, og det har været forbudt i 20 år, er vold dog stadig en stor del af mange børn og unges hverdag.

Alt for mange unge - og særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk - bliver fortsat udsat for vold i deres familier. Undersøgelser viser, at man i mange etniske familier fortsat bruger vold som del af et opdragelsesmønster. Derfor har Bryd Tavsheden for første gang valgt at zoome ind på at forebygge opdragelsesvold i familier med anden etnisk baggrund end dansk. Bryd Tavsheden og mange eksperter er overbeviste om, at der her er tale om en stor kulturkløft – i kombination med manglende viden om reglerne for adfærd i Danmark, som er forskellig fra disse familiers oprindelige hjemlande.

AMBASSADØRER IMOD OPDRAGELSESVOLD

I arbejdet med at sætte fokus på opdragelsesvold og hjælpe unge, som udsættes for opdragelsesvold af deres forældre, har Bryd Tavsheden fået hjælp fra fire ambassadører, som ud fra egne erfaringer, oplevelser og opfattelser også kæmper for, at stoppe opdragelsesvolden. Læs hvorfor her:

NADIA NADIM

»Familierne opdrager deres børn med samme vold, som de selv er opdraget med. Men det er ikke accepteret i Danmark«»Oplysninger til familierne med ikke-vestlig baggrund om, at såkaldt opdragelsesvold er forbudt, ulovligt og strafbart i Danmark, er helt afgørende for integrationen og for at beskytte børn og unge mod at lide fysisk og psykisk overlast i deres nye hjemland. Opdragelsesvold er et gammelt, kulturelt fænomen i mange lande, som forældre og bedsteforældre til børn og unge fra fremmede kulturer har taget med til Danmark. Og det skal standses hurtigst muligt, « siger Nadia Nadim, som selv er født i Afghanistan.

»Jeg har – som de fleste andre fra de fremmede kulturer – oplevet opdragelsesvold på nært hold – både i Afghanistan og i Danmark. Og jeg ved, hvor stor betydning denne form for vold kan have for barnet resten af livet. Det gælder både den fysiske vold i form af lussinger eller klask i numsen. Men også psykisk vold, som er mere subtil. For det giver ikke synlige mærker på kroppen, men kan give alvorlige skader og ar på sjælen.«

Nadia Nadim forklarer, at problemet ligger i, at forældrene gør som de selv er opdraget. Men al vold er vold, og som ambassadør for Bryd Tavsheden vil hun gerne være med til at sætte en stopper for opdragelsesvolden.

OMAR MARZOUK

»Opdragelsesvold mod børn og unge er uacceptabelt i Danmark«»Har man valgt at bo og leve i Danmark – uanset baggrunden herfor – er man forpligtet til at overholde de danske love og regler, som siger, at det er forbudt at udøve fysisk eller psykisk vold mod børn og unge. Der er helt sikkert tale om kulturelle forskelle mellem danskerne og mange etniske grupper. Derfor har vi alle et medansvar for at gennemtrumfe integrationen på dette område. For ingen børn skal leve med vold i hverdagen, « siger komikeren og debattøren, Omar Marzouk. Nu har han tilbudt at være ambassadør for Bryd Tavsheden i kampen mod børnevold – og som rollemodel for de etniske grupper i det danske samfund, som endnu ikke har forstået, at opdragelsesvold er forbudt i Danmark.

»Min egen etniske baggrund fra Ægypten har da på mange måder været en udfordring for mig og min familie, da vi kom til Danmark for mange år siden. Men personligt har jeg aldrig oplevet nogen form for vold i hjemmet. Men jeg ved, at opdragelsesvold er meget udbredt i etniske familier i Danmark og i familiernes hjemlande. Og det er på alle måder uacceptabelt og usympatisk. Men det bunder helt sikkert i stærke, kulturelle forskelle. Og derfor vil jeg naturligvis med glæde være med til at sætte en stopper for denne form for vold,” siger Omar Marzouk.

»Hvis jeg som ambassadør kan bidrage som forbillede og rollemodel for den nødvendige integration i det danske samfund og som stærk modstander af opdragelsesvold, gør jeg det med stolthed og glæde. For det handler om dialog og information.«

OZLEM CEKIC

»Man kan ikke vise kærlighed med vold, fordi man mangler ord til at opdrage«»Jeg ved fra mit arbejde – både som sygeplejerske og fra distriktspsykiatrien - at det desværre fortsat er almindeligt, at opdragelsesvold er udbredt i nogle etniske miljøer. Det er specielt udtalt i familier med ringe eller ingen uddannelse. Nogle viderefører den opdragelse, som de selv har været udsat. Men det er på alle måder modsætningsfyldt og irrationelt at tro, at man kan opdrage sine børn med vold, og at det på samme tid er et udtryk for kærlighed til børnene.  Derfor vil jeg i mit nye daglige arbejde som rådgiver – og som ambassadør for Bryd Tavsheden - være med til at fortælle forældre, at de skader de børn, som de hævder, at de elsker, hvis de udsætter dem for vold. Og at opdragelsesvold er forbudt i Danmark. Sådan siger Özlem Cekic. Hun er selv født i Tyrkiet og kom til Danmark som 10-årig.

»Når opdragelsesvold ikke er forbudt i nogle af familiernes hjemlande, bliver volden legitimeret, så længe de berørte familier ikke ved, at vold mod børn er forbudt i Danmark. Derfor er det vigtigt med oplysning til de etniske familier i alle relevante sammenhænge og at give dem alternative måder til at håndtere børnene. Børnene og de unge skal også lære om deres rettigheder, ligesom fagpersonerne skal klædes på til at hjælpe forældrene med at bryde voldens cirkel. Problemet med opdragelsesvold bør bl.a. være på den faste dagsorden på forældremøderne i landets skoler et par gange om året. Specielt i de skoler, som har mange elever med minoritetsbaggrund« siger Özlem Cekic.

»For vold – uanset om det er fysisk eller psykisk - er skadeligt for barnet og sætter dybe spor i sjælen resten af livet. Det skal alle de voksne, der vælger volden til og samtalen fra, forstå. Vold er forbudt og uacceptabelt i Danmark. Og vores vigtigste kampvåben mod denne type vold er information og oplysning til og dialog med forældrene,« siger Özlem Cekic.

FARSHAD KHOLGHI

»Minderne fra hjemlandets vold mod børn forsvinder aldrig«

»Det er urovækkende for mig, at vi i disse år oplever en kraftig stigning i volden og kriminaliteten blandt unge fra familier med ikke-vestlig etnisk baggrund. Mange af disse unge bliver jo opdraget af familiemedlemmer, som selv er opvokset med opdragelsesvold. Og det giver de alt for ofte videre til næste generation.«

»Det kan derfor være den direkte forklaring på, at nogle af disse unge søger ud i gaderne for at undgå opdragelsesvolden i hjemmet. Her møder de andre grupper af unge, som også vil undgå volden i hjemmet som en naturlig del af hverdagen. Indbyrdes fører de så alligevel traditionen videre ved i stigende omfang at udøve vold mod hinanden i en endeløs voldsspiral. Det er på ingen måde acceptabelt for hverken de berørte unge eller for det omgivende samfund.«

»Som ambassadør for Bryd Tavsheden vil jeg derfor med glæde være med til at bukke det i neon, at ingen former for vold er accepteret i Danmark, «siger Farshad Kholghi.

Alle unge har ret til et liv uden vold

»Vold skelner ikke mellem køn, udseende, etnicitet, kultur og religion. Derfor er det vigtigt for os at komme ud med budskabet om, at alle børn og unge har ret til et liv uden vold, uanset hvor deres familie stammer fra, hvad de tror på og hvilken farve de har. Og når de bryder tavsheden, står vi klar til at hjælpe og rådgive, « siger Isabella Wedendahl, generalsekretær i Bryd Tavsheden.

Er du eller har du en ven eller veninde, der er udsat for vold af sine forældre?

Så kontakt Bryd Tavsheden på vores hjemmeside:

www.brydtavsheden.dk

Her kan du skrive til vores brevkasse, ringe eller chatte og få hjælp og vejledning af professionelle rådgivere, der er klar til at hjælpe dig.

  • GOTHA udgives af PA Magasiner, Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V. Tlf: 33472986.