Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

FOTO: NATHALIE LIND-RANK / ASKOVFONDEN

Orange together: Forandringen skal komme fra de unge

De unge vil gerne tale om krænkelser, men skal hjælpes på vej. Og så synes de, at festivalens frirum kan gøre grænserne sværere at gennemskue. Det mangeårige arbejde med adfærd på Roskilde Festival, som festivalen selv har sat i verden, fortsætter også til næste år.

“Hey, det’ jo Roskilde!” Et udbrud, som du sikkert er stødt på mere end én gang, når du har bevæget dig rundt på den lejlighedsvis støvede, lejlighedsvis mudrede campingplads, der hvert år er midlertidigt hjem for mere end 100.000 festivaldeltagere i en hel uge.

Udbruddet kommer som regel i kølvandet på, at en festivaldeltager har sagt eller gjort noget, der har overtrådt en anden festivaldeltagers grænser. Men festivalens frirum skal ikke være en undskyldning for at opføre sig respektløst over for andre.

KAMPAGNE SKAL SKABE EN BEDRE FESTIVAL OG SAMFUNDSFORANDRING

Siden 2015 har festivalen arbejdet målrettet med at afdække karakteren og omfanget af den grænseoverskridende adfærd, og årets kampagne ’Orange Together’ er indtil videre kulminationen på det arbejde.

Orange Together er en samlet indsats mellem Roskilde Festival og seks organisationer, der til daglig arbejder med sexualitet, køn og krænkelser: Sex & Samfund, Amnesty International, Askovfonden, DareGender, Everyday Sexism Project og Dansk Kvindesamfund.

Kampagnen er sat i verden for at skabe en bedre festivaloplevelse for alle, men samtidig også for at samle viden på området og skabe et tværfagligt netværk, hvis arbejde rækker langt udover festivalpladsen – kort sagt med det sigte skabe forandring i hele samfundet.

Foto: Søren Østerlund / Everyday Sexism Project

FESTIVALDELTAGERE VIL GERNE DISKUTERE GRÆNSER

Og hvordan er det så gået? For at samle op på årets adfærdskampagne inviterede Roskilde Festival til Orange Together Meet Up i slutningen af okotber. Her samledes græsrødder, politibetjente, embedsmænd, branchefolk og andre med interesse for krænkelsesproblematikken for at dele erfaringer, se film, høre podcast og debattere resultaterne fra Orange Together-kampagnen.

Et af hovedelementerne i kampagnen har været partnerorganisationernes fælles opsøgende dialogarbejde på festivalpladsen. I alt 120 frivillige fra seks forskellige organisationer indtog det meste af campingområde bevæbnet med et kortspil, særligt udviklet til at understøtte samtaler om gråzoner med dilemmaer, som de fleste unge kan kende fra deres hverdag.

For alle parter i kampagnen har det være en glædelig overraskelse, hvor parate de unge har været til at dele deres tanker om gråzoneadfærd.

Det gælder også Sofie Dahl, der er projektleder og crowd safety manager for Roskilde Festival:

”De unge vil rigtig gerne tale om grænser, og de svære emner som ligger i vores spørgsmål og kortspillet. Det er en positiv overraskelse, at de tog SÅ godt imod det. Vi har generelt en opfattelse af, at de rigtig gerne vil tale med os, men det var jo ikke helt sikkert, at de også ville tale om disse ting,” fortæller Sofie.

Selvom de unge gerne vil tale om krænkelsesproblematikker, er det dog også en læring fra kampagnen, at de svært ved selv at bringe emnet på banen.

“De unge snakker gerne om sex, men de har ikke noget sprog for, hvornår de føler sig krænkede. Ofte er begge parter i tvivl, hvornår noget er en krænkende handling,” fortæller Jesper Mikkelsen fra bureauet Volume, der har hjulpet med at udvikle Orange Together-kortspillet.

Til at få sat de samtaler i gang har kortspillet, ifølge Jesper Mikkelsen, været en stor succes.

ET GODT FLIRTESPIL

Og – tilføjer han – “så er det også et godt flirtespil. Du kan bruge det til at få en fræk snak med ham, du godt kan lide,” siger han og griner. I samtalerne, der er opstået i forbindelse med kortspillet, har mange af de unge festivaldeltagere også givet udtryk for, at festivalen er med til at gøre dem mere åbne end til hverdag. Frirummet gør dem udadvendte og eksperimenterende, men det betyder samtidig, at det kan være svært at afkode, hvor andres grænser går – især når der er kommet ølbong og lunke shots indenbords.

Et af de vigtigste pointer, som fremgår af Orange Together-rapporten, er samtidig, at det har enormt stor betydning, hvad vennerne gør. De unge festivaldeltagere har generelt en forventning om, at vennerne griber ind, hvis de oplever noget grænseoverskridende. Det er altså ikke en løftet pegefinger, der skal til for at ændre de unges adfærd – det er fællesskabet, der skal sige fra.

Flere skal inviteres med i samtalen

Lene Stavngaard er direktør i AskovFondens afdeling KBH+, som arbejder med sociale løsninger for unge på kanten af samfundet. Organisationen har været med til at skabe og udføre Orange Together.

Hun oplevede allerede i år en positiv adfærdsændring på festivalen sammenlignet med tidligere:

”Vi oplevede en generel opmærksom omkring det her, som vi ikke tidligere har oplevet. Jeg havde vores ambassadør, Twerk Queen Louise, med på festivalen, som jeg har haft med i flere år nu, og vi oplever næsten altid, at folk rør ved hendes hår, rør ved hendes røv, råber ad hende. Men det oplevede vi overhovedet ikke i år. Så der er måske sket et skift til, at der mere social sanktionering, og at adfærd, der tidligere var accepteret, ikke længere er okay,” fortæller Lene Stavnsgaard.

For AskovFonden handler samarbejdet med Roskilde Festival også om at invitere flere med ind i samtalen om gråzoneadfærd.

”Det har også vigtigt for os at have nogle af de her unge mennesker med, som ellers ikke kommer på festival. Noget af det, der virkelig har overrasket mig, er, at mange af de unge, som er uden for job og uddannelsessystemet, måske er kriminelle og har andre sociale problemer, aldrig har hørt om #MeToo. Det forstår man jo næsten ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Så det er vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde for at inkludere de her unge mennesker, også på Roskilde Festival”, siger Lene Stavnsgaard.

BRED OPBAKNING TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ KRÆNKENDE ADFÆRD

Det var langt fra kun gennem dilemmakortspillet, festivaldeltagernes holdning blev undersøgt på årets festival.

Hvert år udfører Roskilde Festival en omfattende trivselsundersøgelse blandt deltagerne. I år indeholdt denne undersøgelse, som et led i Orange Together-kampagnen, også en række spørgsmål om adfærd på festivalpladsen. Og undersøgelsen viser, at krænkende adfærd er kærkomment fokus hos festivalgængerne.

91 procent af de deltagere, der har deltaget i undersøgelsen, har erklæret sig meget eller delvist enige i udsagnet om, at Roskilde Festival skal sætte fokus på krænkende adfærd.

Undersøgelsen viser også, at selvom festivaldeltagerne mener, at det er helt rigtigt af prioriteret af Roskilde Festival at sætte fokus på krænkende adfærd, så mener hovedparten ikke, at problemet er større på festivalen end andre steder i nattelivet.

Besvarelserne fra undersøgelsen viser, at kun 15 procent er enige eller meget enige i, at  krænkende adfærd er et større problem på Roskilde Festival end andre steder, de går ud.

Alligevel er Roskilde Festival det helt rigtige sted at tage kampen mod krænkende adfærd, mener Christina Bilde, der er talskvinde for Roskilde Festival.

”Det er helt naturligt for en almennyttig festival at gå ud og engagere sig i omverdenen og forsøge at forandre den. Det er dejligt at flirte, og vi skal holde fast i, at det skal være sjovt”, slår Christina Bilde fast som en af de afsluttende bemærkninger til Orange Together-konferencen.

HVAD SÅ NU?

Arbejdet med adfærdsændringer på Roskilde Festival er først lige begyndt. Hvordan fokus skal være næste år, og hvem der skal være med i næste års kampagne vil blive besluttet engang inden dette års udgang. Men der er uden tvivl blevet draget nyttige erfaringer fra Orange Together. En af de vigtigste erfaringer har ifølge Christina Bilde været, at de yngste festivaldeltagere har været nemmest at få i dialog.

”Unge har lettere ved at tale om krænkelser og erkender det som en problematik, de skal forholde sig til i deres hverdag. De ældre har det ikke på samme måde. Der er et eller andet med generationerne.

Men vi er jo så heldige at have et ungt publikum, og det giver os en unik mulighed for at skabe den her forandring. For den kommer fra de unge, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om,” slår Christina Bilde fast.

Og hvem ved. Måske bliver ”Hey, det’ jo Roskilde!” med tiden blot et synonym for, at festen er fed og frirummet intakt, frem for en undskyldning for at glemme respekten derhjemme.

  • GOTHA udgives af PA Magasiner, Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V. Tlf: 33472986.