Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

FOTO: RADIKAL UNGDOM

Vi har brug for et ungdomsoprør fra midten

Formanden for Radikal Ungdom, Lukas Lunøe, mener, at den nye generation skal insistere på, at svarene på komplekse spørgsmål skal komme fra midten i det politiske landskab.

Yderfløjene i dansk og international politik har alt for længe sat den politiske dagsorden. Det mener formanden for Radikal Ungdom Lukas Lunøe. Han opfordrer derfor til, at det store flertal af unge på midten i det politiske landskab rykker sammen og starter et oprør, der kan sikre holdbare løsninger på komplekse udfordringer.

”Tidligere generationer var aktivister og gik på barrikaderne for deres synspunkter. Sådan er vi ikke. Vi er en generation af flittige og ambitiøse unge, og derfor vil vi insistere på, at komplekse spørgsmål kræver komplekse svar”, siger Lukas Lunøe og tilføjer, at Radikal Ungdom bør være centrum for en ny ungdomsbevægelse.

”Vores ungdomsoprør skal være, at vi kæmper for fælles løsninger og anerkender, at nutidens komplekse problemer ikke kan løses med et enkelt svar på et banner. Vi skal kæmpe for, at løsningerne på fremtidens udfordringer ikke skal findes på yderfløjene, men på midten. Det bliver toneangivende for min generation”.

Lukas Lunøe peger blandt andet på klimakrisen som et oplagt eksempel på et problem, der kræver kollektive og konkrete løsninger.

”Det er et pragmatisk oprør, hvor vi, i stedet for at være på tværs, er samarbejdsvillige og vil hjælpe med at finde løsninger. Vi kæmper for en grøn og bæredygtig dagsorden, så fremtidens klima-, miljø- og energipolitik besluttes på et fornuftigt og oplyst grundlag til glæde for kommende generationer”, understreger Lukas Lunøe.

Internationalt udsyn

Ifølge formanden ser Radikal Ungdom sig som et internationalt ungdomsparti med fokus på klima, uddannelse, retsstaten og ligestilling. Det betyder blandt andet, at partiet har en international og pragmatisk tilgang til de mange udfordringer.

”Vi er en generation, som er vokset op med smartphones og adgang til hele verden. Det gør, at vi helt automatisk har et internationalt udsyn, for vi er ikke kun danskere, vi er europæere”, siger Lukas Lunøe og peger på den politiske udvikling i USA og Storbritannien som to områder, der kræver en international modreaktion.

”Donald Trump er en patologisk løgner, der konsekvent bryder med de værdier, vi har kæmpet for i den vestlige verden de sidste 50 år. Boris Johnson er ved at nedsmelte det britiske politiske system, fordi han vil være premierminister på baggrund af at køre store, røde busser med store, røde løgne om EU gennem Londons gader. Det er simpelthen for galt. Det holder ikke en meter”, understreger Lukas Lunøe.

Vi kæmper for ligestilling

Selv om Danmark er et foregangsland på mange områder indenfor ligestilling, så er det stadig et område med plads til store forbedringer. Ifølge Lukas Lunøe har lovgivningen på området i høj grad vist sig ineffektiv, og virksomhederne bruger heller ikke de værktøjer, som lovgivningen muliggør.

”Jeg er feminist, og det er jeg af mange grunde. Det er jeg for det første, fordi jeg ikke tror på, vi kan have et liberalt samfund, hvis nogens muligheder er begrænset af deres biologiske køn, etnicitet eller religion. Hvis de bliver diskrimineret på baggrund af det, har vi ikke et liberalt samfund. Og der må man bare sige, at det har vi ikke i dag. Der er kæmpe problemer for både mænd og kvinder.

Radikal Ungdom vil derfor bl.a. arbejde for flere kvinder blandt topledere og en mere ligelig fordeling af barselsorloven.

”Det gør en forskel, når man som mand går ud og viser, at man er interesseret i, at der kommer flere kvinder i ledelserne. At man anerkender, at der ER en lønforskel mellem mænd og kvinder. Og at der stadig er mange kvinder, der udsættes for sexchikane, som vi så med #MeeToo”, siger Lukas Lunøe.

Vind i sejlene

Det Radikale Venstre fik et flot resultat ved det seneste folketingsvalg, og Radikal Ungdom har traditionel stor opbakning blandt unge mellem 12-30 år. Radikal Ungdom vil derfor gerne bruge det momentum til at få flere unge ind på midten.

”Vi har vind i sejlene på alle fronter. Og det gælder ikke bare herhjemme. I mange vesteuropæiske lande oplever vi, at de liberale partier er gået frem. Det skal vi bruge til at vokse og blive mere synlige i den offentlige debat”, fortæller Lukas Lunøe og påpeger, at der faktisk er en kort vej fra ungdomspartiet til Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og folketingsgruppe.

”Vi har tre repræsentanter i hovedbestyrelsen og hvert år fremsætter vi fem resolutioner på landsmødet i Nyborg, som partiet skal stemme om.

Radikal Ungdom er et fællesskab for ambitiøse unge.

Selv om ungdomspolitik især tiltrækker politisk interesserede og andre med interesse for samfundsforhold, så understreger Lukas Lunøe, at Radikal Ungdom bestemt ikke kun er for akademiske typer med studenterhuer og universitetsuddannelser i kikkerten. Det er for alle, understreger han.

”Det er rigtigt, at der nok er en fordom om, at det er politiske nørder, som bliver medlem af ungdomspartierne, og man skal selvfølgelig også have en grundlæggende interesse for vores samfund, men derudover er der ingen krav for at blive medlem”, siger Lukas Lunøe, som håber, at han som nyvalgt landsformand i august kan være med til at gøre ungdomspartiet mere tilgængeligt for helt almindelige unge, der bare har lyst til at være med i et engageret fællesskab.

”Vi laver utrolig mange spændende og sjove ting, så vi har ikke kun dybe politiske diskussioner, når vi er sammen.

Lukas Lunøe peger især på de mange sjove fester, hvor man har mulighed for at møde alle mulige sammenkomster, uddannelsestilbud og muligheder for billige rejser til udlandet.

”Som et internationalt parti kommer vi også meget ud i verden. Vi skal blandt andet hjælpe demokraterne i den amerikanske valgkamp og Liberal Democrats ved det britiske valg i december. Vi plejer at sige, at man kommer for det politiske og bliver for det sociale, men det går selvfølgelig begge veje”, slutter Lukas Lunøe.

Formand for Radikal Ungdom, Lukas Lunøe, håber, at de radikale kan samle unge i et politisk oprør på midten, langt fra yderfløjene i både dansk og international politik.

Læs mere om Radikal Ungdoms arrangementer og politik på www.radikalungdom.dk

Advertorialen er lavet i samarbejde med Radikal Ungdom.

  • GOTHA udgives af PA Magasiner, Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V. Tlf: 33472986.