Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Der er et hav af jobmuligheder i den danske folkekirke. Man kan bl.a. blive gadepræst, hospitalspræst, præst i forsvaret eller blive præst i en af de danske kirker ude i verden. Foto: Folkekirken.

Vil du arbejde med alt mellem himmel og jord?

Teologistudiet kan bruges til meget mere end prædikener og præstekjoler. Det er en alsidig uddannelse, hvor du kan være med til at hjælpe andre mennesker i livets store og små øjeblikke.

Præstekjole og gudstjenester i hvidkalkede kirker hver søndag. Sådan vil de fleste nok beskrive præstegerningen, men den er meget mere end det. Det er et alsidigt arbejde, hvor du kommer i berøring med livets største glæder og sorger. Det fortæller sognepræst Erik Søndergård, som håber, at endnu flere unge vil søge ind på teologistudiet og senere hen imod præstejobbet.

”Hvis man har interesse for andre mennesker og vil beskæftige sig med de store spørgsmål i livet, så er præstegerningen et ønskejob”, understreger sognepræst i Skødstrup kirke i det nordlige Aarhus, Erik Søndergård.

Han har været præst i 18 år og kan fortælle om et job med stor frihed og alsidighed, som både berører eksistentiel tænkning, historie, kristendom, antropologi, etik, kultur, filosofi og medmenneskelighed. Kort sagt alt mellem himmel og jord!

”Det er et alsidigt job med stor frihed. Den ene dag har jeg en begravelse, den næste er jeg sammen med vores konfirmander, og så skal jeg måske skrive en tale eller holde et foredrag, så ingen dage er ens”, fortæller Erik Søndergård.

Han fik selv interessen for filosofi, kristendom og livets store spørgsmål, da hans dansklærer i gymnasiet introducerede ham for Søren Kierkegaard.

”90 procent af det forstod jeg ikke dengang, men de sidste ti procent gjorde mig nysgerrig på at læse mere fra de store begavede tænkere og forstå den større sammenhæng i tilværelsen”, siger Erik Søndergård.

Teologi har det hele

Flere studieretninger på universitetet beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål, men kun én uddannelse har både kristendom, filosofi, psykologi, antropologi, religionshistorie og idéhistorie. På teologistudiet kommer du til at fordybe dig i alle disse områder og meget mere, blandt andet sprog og kultur, etik og religionsfilosofi. Der er formentlig ingen studier, der rummer så mange forskellige aspekter og fag som teologistudiet.

Det, teologi først og fremmest handler om, er tænkning. Det er en personlig dannelsesrejse, hvor man skal være åben og lade sig udfordre af de tanker, erfaringer, indsigter og forestillinger, som andre tidligere har og formidlet.

Livet er fyldt med store spørgsmål, som mange har stillet sig selv i århundreder, og ifølge Erik Søndergård giver teologistudiet den studerende mulighed for at møde en rigdom af undervisning, teori, litteratur, lærere, medstuderende og redskaber.

”Der er sagt og skrevet meget klogt om livet. På teologistudiet får du alle muligheder for at fordybe dig i og lære af, hvad nogle af verdens udødelige tænkere har tænkt, og sætte det i relation til vores liv i det 21. århundrede. Det giver dig forudsætningerne for at diskutere, reflektere over og tage brydetag med nogle af livets store spørgsmål, og finde dine egne bud på de gode svar”, påpeger Erik Søndergård.

Sognepræst i Skødstrup kirke i det nordlige Aarhus og formand for Blivpræst.dk, Erik Søndergård, er især begejstret for den store frihed og alsidighed, der er i jobbet som sognepræst. Foto: Folkekirken.

Gode jobmuligheder for teologer

Når du er blevet optaget på teologi, får du indsigt i verdens, filosofiens og kirkens historie. Studiet kræver, at du blandt andet lærer hebraisk, latin og græsk for selv at kunne tolke de gamle skrifter.

Som Cand. Theol. kan du blive optaget på Pastoralseminariet. Her får du den praktiske uddannelse i at være præst. Uddannelsen omfatter blandt andet to praktikophold hos en præst i et sogn.

”Vi forsøger at nå ud til den nye generation af studiesøgende. Der er nogle store årgange præster, der er gået på pension, så der er selvsagt gode jobmuligheder,” siger Erik Søndergård og tilføjer, at det gælder om at tiltrække dem, der har en god præst i sig, men ikke har tænkt over muligheden for den karrierevej.

”En tredjedel starter på teologi, fordi de vil være præst, en tredjedel vil ikke være præst, mens den sidste tredjedel endnu ikke ved det, så man behøver ikke nødvendigvis have lagt sig fast på et job som præst. Så længe man er åben og parat til at blive udfordret, er der mange jobmuligheder også med undervisning, kommunikation, ledelse og socialt arbejde”.

Stor berøringsflade i lokalsamfundet

Jobbet som præst er ifølge Erik Søndergård et arbejde med mange opgaver og udfordringer hver eneste dag. Det eneste, du kan være sikker på, er at dagen bliver uforudsigelig, og at du kommer til at gøre en meningsfuld forskel.

»Som præst har du udstrakt frihed, selvstændighed og muligheder for at skabe dine egne arbejdsområder«

En vigtig del af arbejdet er at holde gudstjeneste. Samtidig får du mulighed for at løfte livets store øjeblikke: Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

”Som præst har du udstrakt frihed, selvstændighed og muligheder for at skabe dine egne arbejdsområder. Du kan bidrage med noget værdifuldt i dit lokalsamfund ud fra dine egne kompetencer og ambitioner og ud fra de særlige betingelser og udfordringer, der er i dit sogn”, siger Erik Søndergård og peger på samarbejde med kommunerne som et område, hvor præster også har mulighed for at gøre en forskel.

”Det kan være, at man står for en sorggruppe eller har opsøgende socialt arbejde blandt de svageste i samfundet, samarbejde med skoler, erhvervslivet, fritidsklubber og kulturinstitutioner”, fortæller Erik Søndergård, som selv har et samarbejde med den lokale biograf, hvor han holder et lille oplæg i forbindelse med udvalgte film.

Der er arbejde til præster i hele Danmark, og der er attraktive stillinger både på landet, i byen og i udlandet. Som præst har du mulighed for selv at opdyrke projekter, initiativer og være igangsætter for alt lige fra rådgivning om eksistens, ensomhed, sorg, skilsmisse, kærlighed, livet og døden til alle livets andre store udfordringer.

”Som præst er man med til at gøre en forskel i alle mulige sammenhænge. Det kan være i den lille lokale kirke, men fx også i forsvaret, hvor vi er med ude i verdens brændpunkter eller som præst i en af vores danske kirker i London, Berlin, New York, Los Angeles eller Sydney”, slutter Erik Søndergård.

  • GOTHA udgives af PA Magasiner, Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V. Tlf: 33472986.